Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vi respekterer og beskytter ditt personvern i samsvar med personvernforordningen (GDPR)

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personlig informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen, i hvilke tilfeller vi deler den med andre og hvordan vi holder den sikker.

Personvernerklæringen gjelder ved bruk av vår nettside, våre produkter og tjenester, og ved alle former for kommunikasjon med oss i Mementor.

Innhold

Når samler vi inn og behandler personopplysninger om deg?

 • Når du bruker nettsiden vår, kan vi i noen tilfeller lagre informasjonskapsler i din nettleser.
 • Når du samhandler med oss ​​personlig, gjennom e-post, telefon, kontaktskjema, sosiale medier e.l.
 • Når du samhandler med oss som representant for et selskap, ved f.eks. å be om et tilbud fra oss, inngå en skriftlig avtale med oss, eller kontakter oss for brukerstøtte.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplsyninger?

Vi samler inn og bruker persondata til bruk i salgssammenheng, markedsføring, kundeservice eller til å utføre tjenester du har bestilt av oss.

Dine personopplysninger kan brukes til følgende formål:

 • Sende deg nyhetsbrev og relevant informasjon på e-post, herunder informasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer og aktiviteter. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev fra linken nederst i e-posten.
 • Kontakte deg i forbindelse med salgsaktiviteter der legitim og gjensidig interesse er etablert.
 • Sende deg informasjon om arrangementer du har meldt deg på.
 • Svare på direkte henvendelser fra deg, via kontaktskjema, e-post, telefon, chat, e.l.
 • Utforming av dokumenter som kontrakter, ordrebekreftelser, fakturaer, betalingspåminnelser, o.l.
 • Kontakte deg om relevant informasjon om tjenester du har bestilt av oss, som f.eks. nedetid, systemmeldinger, o.l.
 • Kontakte deg i forbindelse med meningsmålinger og tilbakemeldinger om våre produkter og tjenester.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn personopplysninger som fornavn, etternavn, e-postadresse, og telefonnummer, samt eventuelt firmaets navn og kontaktinformasjon. Hvis du er en representant for et selskap, knytter vi dine personopplysninger til dette selskapet.

Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål mottatt fra deg i direkte kommunikasjon og aktiviteter, som for eksempel møter, telefonsamtaler, e-poster og dokumenter. Fra nettsiden vår kan vi samle inn IP-adresse og handlinger som er utført på nettsiden.

Vi verken lagrer eller behandler enkelte typer personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, personnummer eller andre sensitive personopplysninger.

Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge vi finner det nødvendig for å oppfylle formålet som personopplysningene ble samlet inn til.

Vi vurderer hvilke opplysninger vi trenger for å levere våre produkter og tjenester, svare på henvendelser og tilby brukerstøtte, for å overholde lovkrav i henhold til gjeldende lovgivning, og for å ivareta eventuelle juridiske krav/klager.

Når vi ikke lenger har behov for personopplysningene vi har samlet inn, vil disse bli slettet på en sikker måte.

Vi kan beholde data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli anonymisert.

Deler vi personopplysningene dine med noen?

Vi verken deler, seller, leier ut eller bytter dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, utenom ved følgende unntak:

a) Leverandører av tredjeparts-tjenester som handler på våre vegne:

Vi kan dele opplysninger om deg til våre leverandører, underleverandører og tredjeparter dersom formålet er at de yter en tjeneste til deg på våre vegne.

b) Leverandører av tredjeparts-produkter som vi samarbeider med:

Vi jobber tett med leverandører av ulike tredjeparts-produkter for å kunne tilby deg et bredt utvalg av produkter og tjenester.

Dersom du kjøper et eller flere av disse produktene vil den relevante leverandøren kunne benytte nødvendige personopplysninger til å gi deg informasjon og gjennomføre eventuelle obligasjoner som oppstår etter kontraktinngåelse mellom deg og tredjeparten. I noen tilfeller vil disse leverandørene behandle dine personopplysninger, og vi anbefaler derfor at du leser deres personvernerklæring, samt inngår en databehandleravtale.

Disse tredjepartene deler dine personopplysninger med oss, hvilke vi vil benytte i henhold til denne personvernerklæringen.

c) Dersom lovpålagt:

Vi kan dele dine personopplysninger dersom vi er lovpålagt, dersom vi har rimelig grunn til å tro det er nødvendig for å ivareta våre rettigheter, og/eller for å følge juridiske prosedyrer.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler til å innhente informasjon når du bruker nettsiden vår. Dette inkluderer standard informasjon fra nettleseren din, som hvilken nettleser og hvilket språk som benyttes, IP-adresse, og handlinger du foretar deg på nettsiden, som hvilke sider som besøkes og hvilke lenker som klikkes.

Denne informasjonen bruker vi for å gjøre nettsiden mer effektiv, samt til å kunne tilpasse markedsføringen vår. Informasjonskapsler hjelper oss å forbedre brukeropplevelsen din, og å oppdage og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk.

Alene vil ikke informasjonskapsler kunne brukes til å identifisere deg personlig.

Hvis du ikke ønsker at nettsidene våre lagrer informasjonskapsler i nettleseren din kan du deaktivere dette i nettleserens innstillinger:

Statistikk – Vi bruker ulike verktøy å kunne tilby en bedre brukeropplevelse for besøkende på nettsidene våre.

Verktøyene lar oss analysere aggregerte data, som scrolling og klikk, for å se hvordan de ulike sidene brukes. Ingen av opplysningene som brukes til dette kan brukes til å identifisere deg personlig.

Vi bruker følgende tredjeparts-verktøyet til statistikk:

Remarketing – Vi bruker informasjonskapsler til remarketing og konverteringspiksler fra Google og LinkedIn, for å kunne gi deg tilpassede tilbud på våre produkter og tjenester gjennom Google Content Network og sosiale medier. Dette gjør at du kan se en annonse for et av våre produkter etter du har besøkt nettsiden vår.

Videre bruker vi egne kundelister for e-postutsendelser til kunder og abonnenter til samme formål.

Disse verktøyene bruker ikke opplysninger som kan identifisere deg personlig til annet enn å tilby deg tilpassede tilbud fra oss. Når vi benytter oss av remarketing kan noen personopplysninger som identifiserer brukeren, som navn og e-postadresse, sendes til leverandøren av markedsførings- eller sosiale medier-nettverket hvor annonsen vises (f.eks. LinkedIn).

Vi benytter remarketing både til å ekskludere (f.eks. eksisterende kunder) og inkludere (f.eks. potensielle kunder) i markedsføringen.

Vi bruker følgende tredjeparts-tjenester til remarketing:

I noen tilfeller anonymiserer vi data som sendes mellom oss og de ovennevnte tredjepartene med hashing mht. sikkerhet.

Vårt juridiske grunnlag for innsamling av personopplysninger

a) Innsamling av personopplysninger basert på samtykke:

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke fra vedkommende vil bli utført ved å benytte «samtykkeerklæringer», og samtykket gitt av den enkelte vil bli loggført i våre systemer. Vi kan markedsføre våre produkter og tjenester til personer som har samtykket til dette.

b) Innsamling av personopplysninger basert på skriftlige avtaler:

Vi bruker personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

c) Innsamling av personopplysninger basert på legitime interesser:

Vi kan bruke personopplysninger hvis de anses å være av legitim interesse, og hvis personopplysningene til vedkommende ikke overstyrer denne interessen.

Dette juridiske grunnlaget er først og fremst knyttet til våre salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende informasjon om produkter og tjenester til våre kunder basert på legitim interesse.

Dine rettigheter og preferanser

Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Få innsyn i personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Korrigere personopplysningersom som er feilaktige eller utdaterte.
 • Du kan når som helst be oss om å slette personopplysninger som er lagret om deg, dersom vi ikke lenger er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Du kan når som helst ta tilbake gitt samtykke til å lagre og prosessere personopplysninger. For eksempel, hvis du har samtykket til å motta e-poster fra oss, kan du bruke linken nederst i e-postene du mottar til å trekke tilbake samtykket.
 • Få dine personopplysninger utlevert og, hvis mulig, videresendt direkte til en annen databehandler hvor prosesseringen er kontraktmessig eller basert på samtykke.
 • Be om begrensning av videre prosessering, dersom det oppstår en konflikt relatert til prosesseringen eller personopplysningenes validitet.
 • Si nei til prosessering av personopplysninger basert på legitim interesse og/eller direkte markedsføring.

Dersom du har spørsmål relatert til rettighetene dine rundt personvern og personopplysninger kan du kontakte oss på hjelp@mementor.no.

Endringer i personvernerklæringen

Vi påberoper oss rettigheten til å kunne endre denne personvernerklæringen når som helst. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider. Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke personvernerklæringen vår med jevne mellomrom, for å forsikre deg om at du er enig i eventuelle endringer vi gjør.

Dersom vi gjør betydelige endringer vil vi opplyse om dette på e-post eller på nettsiden vår.

Sist endret

Sist oppdatert 27. juni 2023

Din rett til å klage

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger vil vi oppfordre deg til å sende oss en e-post på hjelp@mementor.no.

Skulle du likevel ikke være fornøyd har du rett til å klage direkte til den nasjonale tilsynsautoriteten i ditt land. I Norge er dette Datatilsynet.

Vår kontaktinformasjon

Mementor AS
Org.nr: 915 213 049 MVA
Grenseveien 30E
0571 Oslo, Norge