Skip to content Skip to footer

Baroniet Rosendal

Kulturelle arrangementer og kunnskapsformidling

Baroniet Rosendal var i sin tid Norges eneste baroni, og er den dag i dag en populær destinasjon for både norske og internasjonale gjester.

Den flotte eiendommen brukes blant annet til kulturelle arrangementer og kunnskapsformidling, i sesong tilbyr de overnatting, servering og omvisninger, og hvert år arrangeres Rosendal Kammermusikkfestival på området, i samarbeid med Leif Ove Andsnes.

KundeBaroniet RosendalShare

Om prosjektet

Baroniet Rosendal oppsøkte oss med behov for ny nettside, og denne har vi nå fornyet. Med mye å formidle var en av utfordringene å dele siden opp på en fornuftig måte, blant annet for å skille mellom Rosendal Kammermusikkfestival og det som er i direkte regi av Baroniet.

Et av grepene vi tok for å løse dette var å gi festivalen en egen underside og eget design. Det generelle visuelle uttrykket og enkelte designelementer går igjen på begge, slik at den visuelle identiteten ivaretas.

Det er Baroniet Rosendal som legger ut innholdet på begge sidene, og på denne måten kan de styre alt fra samme kontrollpanel.

Du kan se en kort videopresentasjon av prosjektet under, eller bla nedover for å se et utvalg av skisser og bilder fra det ferdige designet. Du kan også lese mer om prosessen vår rundt webdesign og programmering på egen underside.

Prosjektbilder